С текста на писмото можете да се запознаете оттук.