Кметът на община Омуртаг Неждет Шабан внесе Докладна записка в Министерството на регионалното развитие с входящ номер 18-00-605/15.10.2013 г. във връзка с обявеното бедствено положение. В докладната си до министър Десислава Терзиева той иска съдействие, да се задължи управителят на "ВиК" ООД гр.Търговище да създаде незабавна организация за извършване на наложилите се спешни и неотложни аварийни ремонти и всички други необходими действия за възстановяване на водоподаването на територията на гр.Омуртаг.