Местоположение

raw/uploads/Karta_omurtag_3.png

Община Омуртаг е разположена в източната част на Предбалкана, нарежда се на трето място в Търговищка област по площ на територията си и по степен на населеност, а в социално-икономически  и инфраструктурен план е с водещо място в региона.

Общината включва части от историко-географските области Герлово и Сланик. Има общи граници с общините Търговище и Антоново от област Търговище. На изток граничи с община Върбица от област Шумен, а на юг с община с община Котел от област Сливен. Територията на община Омуртаг се пресича от важни пътища с национално и регионално значение.

Земеделските земи са с най-голям абсолютен размер и относителен дял в структурата на поземлените ресурси на Общината. На тях се падат 67,4 % от цялата площ на Общината. Те са със своя вътрешна структура, като от общия им размер, обработваемата площ заема 69,4 %, а необработваемите площи – 30,6 %.

Като цяло екологичната характеристика на община Омуртаг е отлична. Благоприятното географско разположение и съхранената природна среда създават условия за развитието на селски, ловен и риболовен туризъм. Това е една от основните насоки за развитие. Районът разполага с богати дивечови запаси представени от благороден елен, сърна, заек, дива свиня. Общината разполага с горски и планински хижи.  На 16 км. от гр.Омуртаг се намира вр.Лисец 1130 м., където съществуват реални условия за развитието на зимен туризъм.