Връзки

Държавни институции

Министерство на земеделието и горите
Министертво на региналното развитие и благоустройството

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на образованието и науката

Държавни агенции и комиси

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за закрила на детето

Национална агенция за професионално образование и обучение

Агенция за застрахователен надзор

Държавна агенция за малки и средни предприятия

Регистри

Регистър на обществените поръчки
Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

Неправителствени организации

Българска Строителна Камара
Българска Търговско - Промишлена Палата
Конфедерация на независимите синдикати в България
Национално сдружение на общините в България

Международни организации

Съвет на Европа
Европейски съюз
Делегация на Европейската Комисия в България
Програма на ООН за развитие
Конгрес на местните и регионалните власти /CLRAE/
Фондация за насърчаване на икономиката и устойчивото развитие на регионите в Европа /FEDRE/
Световна банка