ИСТОРИЯ

 

Град Омуртаг е селище с богато историческо минало. Здравословния климат, наличието на водоизточници и подходящите условия за развитие на животновъдство и земеделие правят близките му околности удобни за живот и развитие на цивилизацията.

Най-ранните следи от човешки поселения в района датират от петото хилядолетие пр.н.е. Извършените проучвания показват, че тук нашите деди са сеели и жънали пшеница и ечемик, месели са хляб, отглеждали са домашни животни, търгували са със народите населявали бреговете на Средиземно море, обработвали са камък и кост за да облагородят и населят девствените земи в зората на човечеството.

С развитието на цивилизацията по българските земи околностите на днешния град Омуртаг продължават да привличат заселници и поселищния живот през античната епоха не прекъсва. Тази област, разположена на кръстопът, в близост до старопланинските проходи придобива важно стратегическо значение. И не е случаен факта, че античните народи населявали нашите земи са построили тук множество крепости, чиито останки се виждат и днес.

През Средните векове Омуртагският край е важен военно-стратегически и търговски район, тъй като се намира на пътя между старите столици Преслав и Велико Търново.

С идването на османските турци поселищния живот тук не прекъсва. Градът вече носи името Ала килиса, а от ХVІІ век нататък – Осман пазар. Той е важен пътен възел, в който се преплитат маршрутите за В. Търново, Русе, Шумен, Варна, Котленския проход и на юг в полетата на Тракия, за Ямбол, Сливен, Одрин, Бяло море и Цариград. Постепенно Осман пазар става административен център на обширна каза и икономическо средище на района. Тукашните търговци сключват сделки “в немските и италиански земи” и местните произведения и стоки намират добър прием по пазарите на Османската империя.

През Руско-турската Освободителна война градът е частично опожарен, но бързо се съвзема от пораженията.

От тук нататък Осман пазар започва новия си живот в границите на свободна България. В района настъпват значителни демографски и народностни промени. Част от турското население се изселва, а на негово място идват българи от Кюстендилско, Трънско, Босилеградско, Беломорието. Градът продължава да бъде административен, икономически и културен център на Тозлука и част от Герлово.

През 1934 г. гр. Осман пазар е преименуван и до днес носи името Омуртаг.

Град Омуртаг е родно място на българския Свети мъченик Йоан Нови Трапезундски, на акад. Даки Йорданов, на втория български космонавт Александър Александров.

 

                              Мирослав Тошев

                              18.01.2010 г.