Организациите на територията на общината

ФИРМА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ

ЗПКУ „Обител”

производство на селскостопанска продукция

060451/423

с. Обител

ЗПКУ „Гюрлек”

производство на селскостопанска продукция

060451/302

с. Голямо Църквище

ЗПКУ „Сакар Балкан”

производство на селскостопанска продукция

06047/222

с. Зелена Морава

ЗПКУ „Единство”

производство на селскостопанска продукция

060451/344

с. Плъстина

ЗПКУ „Единство-1”

производство на селскостопанска продукция

06046/222

с. Врани Кон

ФИРМИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ЖИВОТНОВЪДСТВО

„ТУС” ООД

 

 

с. Камбурово

„Олимп-131”ООД

 

 

с. Красноселци

ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

„Алтея” ООД

дърводобив и дървообработване

0605/621 87

гр.Омуртаг, ул. „Омуртаг” 1

„Лескомекс”

дървопреработка

06049/261

с.Камбурово

ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

„М Трико” ЕООД

текстилна промишленост

0605/623 96

гр. Омуртаг, ул.”Раковски” 23

ЕТ „Елица 49”

текстилна промишленост

0605/621 47

гр. Омуртаг, ул.”Родопи” 14

„Сателит 3” ООД

текстилна промишленост

0605/640 62

гр. Омуртаг, ул.”Родопи” 38

ЕТ „ЕИ СИ”

текстилна промишленост

 

гр. Омуртаг, ул.”Климент” 2

ТПК „Йова”

текстилна промишленост

0605/625 22

гр. Омуртаг, ул.”Родопи” 4

„ГВ-Дизайн” ООД

текстилна промишленост

 

с. Камбурово

„Булмед” ООД

текстилна промишленост

0649/623 66

с. Камбурово

ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ И НАПИТКИ

ЕТ „Стезис”

кланица и колбасарски цел

0605/625 49

гр. Омуртаг, ул.”Места” 6, околовръстен път за Котел

„Биомак” ООД

производство на кисело мляко

 

гр. Омуртаг, ул.”Родопи” 2

„Си Ви Ес

производство на млечни изделия

0605/634 60

гр.Омуртаг,

„Естер” ЕООД

сладкарски цех

 

гр. Омуртаг ул.”Сливница” 4

ЕТ „Маратон-62”

сладкарски цех

0605/645 84

гр. Омуртаг, ул.”Раковски” 28

ЕТ „Хатче Местанова”

сладкарски цех

 

гр. Омуртаг, ул.”Раковски” 25

„Цитрон” ООД

производство на солети

0359 538 442 11

с. Камбурово

СТРОИТЕЛСТВО

„Лисец” ЕООД

строителство

тел: 0605/621 37;

факс: 0605/63609

гр. Омуртаг, ул.”Патриарх Евтимий” 26

„Алл Транс” ООД

международен транспорт

тел./факс: 0605/640 26

гр. Омуртаг, ул.”Патриарх Евтимий” 26

ЕТ „Килибро”

Производство на блиндирани врати

06046/337

с. Величка

БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗСТАНЦИИ

„Гарант газ” ЕООД

 

0605/643 81

гр. Омуртаг, ул.”Цар Освободител” 37

„Петрол Интер” ЕООД

 

0605/642 41

гр.Омуртаг/индустриална зона

„Петрол” АД

 

 

гр.Омуртаг

„Топливо” АД

 

 

гр.Омуртаг

„Вяра 1” ЕООД

 

 

гр.Омуртаг

ФИРМИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

„ОМУРТАГ ТРАНС” ООД

обществен превоз на пътници с автобус

0605/ 643 87

гр.Омуртаг, ул.”Цар Освободител” 13

„КЕНТА” АД

обществен превоз на пътници с автобус

0605/621 15

гр.Омуртаг, ул.”Цар Освободител” 35

СД „КАВКАЗ КРУМОВИ КАДИР И СИЕ”

обществен превоз на пътници с автобус

 

гр.Омуртаг, ул.”Искър” 20

ЕТ "Чоки"- Мюрсел Мехмедов

таксиметров превоз на пътници

0887337937

 

ЕТ "Шхътс"- Ервин Хасанов

таксиметров превоз на пътници

0888887386

 

ЕТ "Шанс 93" - Джемал Мусов

таксиметров превоз на пътници

0888483720

 

ЕТ "Рохлев"99 - Муса Рохлев

таксиметров превоз на пътници

0889506405

 

ЕТ "Севджан" А. Исмаилов

таксиметров превоз на пътници

0895673199

 

ЕТ "Метин - 93" М. Исмаилов

таксиметров превоз на пътници

0888808170

 

ЕТ "Сейко" - А. Маринов

таксиметров превоз на пътници

0889496347

 

ЕТ "Сунай" - И. Исмаилов

таксиметров превоз на пътници

0887734580

 

ЕТ "Зефир" Х. Хюсеинов

таксиметров превоз на пътници

0889017487

 

ЕТ "Маратон - 60"Д. Зекериев

таксиметров превоз на пътници

0899517576

 

ЕТ "Селтек" - Т. Стоянов

таксиметров превоз на пътници

889762718

 

ЕТ "Мутлу" - М. Хабилов

таксиметров превоз на пътници

0887638657

 

ЕТ "Исмет Сабриев

таксиметров превоз на пътници

899453387

 

ЕТ "Муси 98" - М. Адилов

таксиметров превоз на пътници

0889658723

 

ЕТ "Сакалов - Х. Халилов

таксиметров превоз на пътници

0877202772

 

ЕТ "Хаджоглу"- М. Местанов

таксиметров превоз на пътници

0896230061

 

ЕТ "Карго" Р. Юмеров

таксиметров превоз на пътници

06044-224

 

ЕТ "Адил Адилов"

таксиметров превоз на пътници

0889642957

 

ЕТ"Скайлър 68"Ридван Адил Мехмед

таксиметров превоз на пътници

0888909017

 

ЕТ "ДЕФИ-К"Ерхан Ахмедов

таксиметров превоз на пътници

0894298058

 

ЕТ "Орляк" - М. Бекиров

таксиметров превоз на пътници

0887772582

 

ТЪРГОВИЯ

ЕТ "ЕДЕЛВАЙС - 2000"

кафе - аперитив

 

с.Церовище, ул."Стара планина" 6

ЕТ "ЪШЪК - КОЛОР"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Търновска" 11

ЕТ "КАРАКАЧАНОВ - М.МАРИНОВ"

м-н за пром. стоки

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 4

ЕТ "КАРАКАЧАНОВ - М.МАРИНОВ"

м-н за пром. стоки

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 17

ЕТ "ДЪБЕВ"

пивница

 

с.Горно Новково, ул."Родопи" 3

ЕТ "ОРМАНДЖИЯ"

хранителен магазин

 

с.Великденче, ул."Витоша" 26

ЕТ "БОЖУРА - А.РЕДЖЕБОВА"

хранителен магазин

 

с.Чернокапци, ул."Могила" 17

ЕТ "М.ЧОРБАДЖИЕВА"

кафе - аперитив

 

с.Горна Хубавка, ул." Лисец" 27

ЕТ "АЙДОАН -ЕН"

хранителен магазин

 

с.Долно Козарево, ул."Омуртаг" 15

ЕТ "ДЕМИРСОЙ"

кафе - аперитив

 

с.Панайот Хитово, ул."П.Хитов" 42

ЕТ "ДЕМИРСОЙ"

хранителен магазин

 

с.Панайот Хитово, ул."П.Хитов" 42

ЕТ "ЕКСПРЕС -ТРАНС - 96"

смесен магазин

 

с.Станец, обек на ПК "Космос"

ЕТ "ЕРХАН РИДВАНОВ -83"

дискотека

 

с.Камбурово, ул."Палатица" 30

"ДОВЕРИЕ - 93" ООД

фурна

 

гр.Омуртаг, ул."Стара планина" 2

ЕТ "ЕР-ДЖАНИ"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Любен Каравелов" 8 а

ЕТ "ДЖОРДЖО - Р.ИЛИЕВ"

м-н за хран.стоки

 

гр.Омуртаг, ул. "Дунав" 31

ЕТ "ТАНЕР - 90"

пивница

 

с.Илийно, ул."Бузлуджа" 6

"АНДИ - 55"  ООД

кафе - аперитив

 

гр.Омуртаг, ул."Ал.Стамболийски" 1

ЕТ "КАРАТ - И.САИДОГЛУ"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул. "Тимок" 1

ЕТ "НЕВЕН"

м-н за пром. стоки

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 22

ЕТ "СКОРПИОН - ОО"

смесен магазин

 

с.Зелена Морава, ул.Стара планина"

ЕТ "СКОРПИОН - ОО"

смесен магазин

 

с.Зелена Морава, обект на ПК "Космос"

ЕТ "ДИСВИНЕЛ - 86"

пав.за хр.стоки;

хранителен магазин 

 

с. Паничино

гр.Омуртаг, ул."Генералска" 17

ЕТ "ДИСВИНЕЛ - 86"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Генералска" 17

ЕТ "ВИЛИ-2007 -Р.МУСТАФОВА"

цветарски магазин

 

гр.Омуртаг, ул." Васил Левски" 3 А

ЕТ "ЕРГЕНСКА МЪКА"

хранителен магазин

 

с.Илийно, ул." Камчия" 15

ЕТ "ЛИБЕ - Н.ХЮСЕИНОВА"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул. "Христо Ботев" 34

ЕТ "СИМА - 96"

хранителен магазин

 

с.Първан

ЕТ "АПТУЛА ХАСАНОВ - ШАНС"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, кооперативен пазар

ЕТ "АПТУЛА ХАСАНОВ - ШАНС"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 3

ЕТ "АПТУЛА ХАСАНОВ - ШАНС"

склад на едро и дребно

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 3

ЕТ "БЛИЗНАЦИ - 76"

смесен магазин

 

с.Зелена Морава, ул.Ст. планина" 55

ЕТ "ТОНИ - ИН"

павилион

 

с.Камбурово,

ЕТ "МЮ - Ю.ХАЛИЛОВА"

книжарница

 

гр.Омуртаг, ул."Рила" 1 А

ЕТ "МММ - 2002 -М.ДУРЛЬОВ"

книжарница

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 4

ЕТ "МММ - 2002 -М.ДУРЛЬОВ"

пав. за вестници

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" кв.77

ЕТ "АРАЛ - И.АШЪКОВ"

хранителен магазин

 

с.Могилец, ул."Могилец"  34

ЕТ "АРАЛ - И.АШЪКОВ"

пивница

 

с.Могилец, ул."Могилец"  34

ЕТ "ЛОЗАНОВА"

кафе - аперитив

 

гр.Омуртаг, ул."Васил Левски" 3 А

"ОАЗИС" ООД

ресторант

 

гр.Омуртаг, ул."Васил Левски" 3

ЕТ "БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ"

интернет зала

 

гр.Омуртаг, ул."Балкан" 1

 ЕТ "ГЮЛМАРКЕТ - Д.ХРИСТОВА"

 хранителен магазин

 

с.Пр.козма, ул."П.Хилендарски" 19 

"ВЯРА 1" ООД

кафе - аперитив

 

гр.Омуртаг, пътя за гр.Т-ще бензиностанция

"ВЯРА 1" ООД

 

 

гр.Омуртаг, пътя за гр.Котел р.Станец

ЕТ "ТЕРЗИ -К.ХАСАНОВА"

м-н за хран.стоки

 

с.Пъдарино, ул."Балкан" 1

ЕТ "ФЕРИ - Ф.КЕРИМОВА"

хранителен магазин

 

с.Илийно, ул. "Бояна" 4

ЕТ "ФЕРИ - Ф.КЕРИМОВА"

хранителен магазин

 

с.Змейно, ул. "Република" 2

ЕТ "ФЕРИ - Ф.КЕРИМОВА"

хранителен магазин

 

с.Птичево, бивш обект на ПК

ЕТ "Х.МУСТАФОВ - АКСУ"

магазин за дрехи

 

гр.Омуртаг, ул. "Христо Ботев" 29

ЕТ "ЕРФИ"

хранителен магазин

 

с.Звездица, ул. "Девети септември"

ЕТ "ГЮЛЗИ - 2002"

смесен магазин

 

с.Пъдарино, ул."Балкан" 33

"СТОЙКОВИ"  ООД

м-н за битова т-ка

 

гр.Омуртаг, ул."Аспарух" 8

ЕТ "СТОЙКОВИ - 4"

сервиз за бит. т-ка

 

гр.Омуртаг, ул."Възраждане" 10

"ТОТЕМ" ООД

търговски комплекс

 

гр.Омуртаг, ул."Родопи" 38

ЕТ "ФАВОРИТ - Х.ИБРЯМ"

хранителен магазин

 

с.Могилец, ул."Могилец"  37

ЕТ "ФАВОРИТ - Х.ИБРЯМ"

кафе - аперитив

 

с.Могилец, ул."Могилец"  37

ЕТ "ЗОРА - Х.РАСИМОВА"

м-н за дом.потреби

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител"  17

ЕТ "ЕМИ - Е.ДЖЕВДЖЕТОВА"

кафе - аперитив

 

гр.Омуртаг, ул." Търновска"  4

ЕТ " УЗУН - Х.МЕСТАНОВА"

бр.- фризьорски салон

 

гр.Омуртаг, ул."Антим І" 6

ЕТ "АНИ -А.БОРИСОВА"

домашни потреби

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" кв.77

ЕТ " ИНТЕРПЕТРОЛ"

ресторант

 

гр.Омуртаг, индустриална зона

ЕТ " ИНТЕРПЕТРОЛ"

хотел

 

гр.Омуртаг, индустриална зона

ЕТ "ГЮНЕШ - 02"

кафе - аперитив

 

с.Беломорци

ЕТ "ФАКС - Е.БОЯНОВ - С.МИТЕВА"

кафе - аперитив

 

гр.Омуртаг, ул."Климент" 6

ЕТ "НОВА ЗВЕЗДА - 95"

хранителен магазин

 

с.Панайот Хитово, ул."П.Хитов" 45

ЕТ "НОВА ЗВЕЗДА - 95"

кафе - аперитив

 

с.Панайот Хитово, ул."П.Хитов" 45

ЕТ "КАЛИН - К.ДИНОВ"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Балкан" 10

ЕТ "МАК - РАШ"

кафе - аперитив

 

гр.Омуртаг, ул."Славейков" 5

ЕТ "АЛТЪНА - М.МЕХМЕДОВ"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Трапезица" 30

ЕТ   "АНИСОН"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Климент" 1

ЕТ "САХАРА"

м-н за В и К и ел.м-ли

 

гр.Омуртаг, ул."Неофит Рилски"  5

ЕТ "ДЕМИР - Е.ИСМАИЛОВ"

кафе -сладкарница

 

с.Врани кон, ул."Марица" 24

ЕТ "Б.СМИЛЕНОВ - АЛИС"

ресторант

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 1

ЕТ "АЙЛА - 98"

Бистро

 

гр.Омуртаг, ул."Търновска" 55

ЕТ "ОРФЕЙ - 98"

кафе-аперитив

 

с.Зейно, ул." Република" 3

ЕТ "ФОРТУНА ТРАНС"

кафе аперитив

 

с.Зелена Морава, р.Остра могила

ЕТ "Ю.ИДИРИЗОВА -Л.ИДИРИЗОВ

хранителен магазин

 

с.Камбурово, ул."Трети март"  2

ЕТ "ТИТАНИК"

хранителен магазин

 

с. Долна Хубавка, ул."Витоша"

ЕТ "БОДЕВ - 95"

супермаркет

 

с.Церовище, ул. "Пирин" 4

"МУТЕК - МУТЛУ" ООД

интернет зала

 

гр.Омуртаг, ул."Климент" 2

ЕТ " БОМИ - ИЛ"

магазин за облекло

 

гр.Омуртаг, ул." Климент" 2

ЕТ " БОМИ - ИЛ"

магазин за облекло

 

гр.Омуртаг, ул." Търновска" 2

ЕТ "ТОПОЛЧИЦА"

м-н за стр.м-ли

 

гр.Омуртаг, ул."Раковска" 16

ЕТ "ЛОВНА СРЕЩА - 40"

кафе аперитив

 

с.Птичево, ул."Лисец" 7

ЕТ "ШЕРИ - 92 -Н.АКБАШЕВ"

пав. за хр.стоки

 

с.Врани кон, ул."Коруто" 41

ЕТ "ШАНС - Д.МИТАКОВ"

бюфет "Теди"

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 13

ЕТ "ДЖЕЙХАН -М.АЛИЕВ"

хранителен магазин

 

с.Чернокапци, ул."Могила" 17

"ДЖОКЕРКЛУБ" ЕООД

игрална зала

 

гр.Омуртаг, ул."Неофит Рилски"  10

ЕТ "НАДЯ ИВАНОВА - АТЛАНТИС"

кафе клуб

 

гр.Омуртаг, ул."Неофит Рилски"  10

"ЮГ 2009" ЕООД

детски магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Васил Левски" 18 

ЕТ "ВЕСЕЛИНА - Р.ОСМАНОВА"

кафе аперитив 

 

с.Веселец, ул."Ст.планина"  3

ЕТ " ИЗГРЯВАЩО СЛЪНЦЕ 2007"

кафе аперитив

 

с.Камбурово, ул."Палатица"  11

ЕТ "СОРТОВИ СЕМЕНА"

м-н за сорт. Семена

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 77 

ЕТ "ГЮЛЕМЕН"

м-н "501 стоки"

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 4

"ГАРАНТГАЗ" ЕООД

бензиностанция

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 37 

"ГАРАНТГАЗ" ЕООД

снек - бар

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 37 

ЕТ "ГАРАНТ - КАМБУРОВ"

м-н "Албена"

 

гр.Омуртаг, ул."Антим І" 11

"ЕСТЕЕР" ООД

сладкарски цех

 

гр.Омуртаг, ул."Сливница" 4

ЕТ "КАХРАМАН МАРКЕТ"

смесен магазин

 

с.Петрино, бивш обект на ПК "Космос"

ЕТ  "МИРЧЕВ - ГАРАНТ"

бюро за маш.услуги

 

гр.Омуртаг, ул."Иван Вазов" 1

ЕТ "СТАНЧО ЙОРДАНОВ"

кафе аперитив

 

с.Пр.козма, ул."Христо Ботев" 28

ЕТ СИЛВИ - 1"

кафе аперитив

 

гр.Омуртаг, ул.Цар Освободител" 15

"МАРАТОН - 62" ЕООД

сладкарски цех

 

гр.Омуртаг, ул."Раковска" 30

ЕТ "АНБО -Б.БАЛЕВ"

м--н "Тони"

 

гр.Омуртаг, ул.Цар Освободител" 15

ЕТ "АНБО -Б.БАЛЕВ"

м-н "бельо и сувенири"

 

гр.Омуртаг, ул.Цар Освободител" 15

ЕТ " ХИГИФ - И.МАХМУДОВ"

м-н за булченски рокли

 

гр.Омуртаг, ул.Цар Освободител" 15

СД "ГОСПОДИНОВИ и СИЕ"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Ал.Стамболийски" 3 

ЕТ "ХУРЦА -М.ИЛИЕВ"

смесен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Вардар " 27

ЕТ "ЕРТАН ШАБАНОВ"

смесен магазин

 

гр.Омуртаг, ул. "Антим І" 3

ЕТ "ЕРТАН ШАБАНОВ"

супер маркет

 

гр.Омуртаг, ул. "Христо Ботев" 39

ЕТ "АПОГЕЙ - М.МЕХМЕДОВ"

склад на едро

 

гр.Омуртаг, ул."Заводска" 2 

ЕТ "АПОГЕЙ - М.МЕХМЕДОВ"

м-н за пак.хр.стоки

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител 17 

ЕТ  "ЕЛЕМ - С.ЕРЕДЖЕБОВА"

павилион

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" кв.77

"ХЕЛИЯ - ТУР" ЕООД

Бистро

 

гр.Омуртаг, ул."Раковска" 23

"НИКИ - НХХ" ЕООД

м-н за пром. стоки

 

гр.Омуртаг, ул." Христо Ботев" 19

ЕТ "НИКИ - 87"

м-н за пром. стоки

 

гр.Омуртаг, ул."Антим І" 11 

"БИЛД СТОР" ООД

м-н за стр.м-ли

 

гр.Омуртаг, ул."Родопи" 38

ЕТ "ФАИЛ - 87 -Л.СЕИДОВА"

м-н за др. ІІ-ра употреба

 

гр.Омуртаг, ул."Хр.Ботев" 38a

ЕТ "РЪМПО - Р.НИКОЛОВ"

кафе аперитив

 

гр.Омуртаг, ул."Захари Стоянов" 8 А

ЕТ "СЕВГИ - С.ФЕРАДОВ"

хранителен магазин

 

с.Г.Козарево, обек на ПК "Космос" 

ЕТ "БЕНИЕР - Н.МУСТАФА"

машинописно бюро

 

гр.Омуртаг, ул."Иван Вазов" 1

ЕТ "ОМУРТАГ - ЧАМ"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Три кладенци" 1

ЕТ "ХЮСЕИН САБРИ - АКАЙ"

хранителен магазин

 

с.Могилец, ул."Могилец" 24Б

ЕТ "АЛХАНЕР"

бирария

 

с.Г.Църквище, ул."Камчия" 35

ПРОГИМНАЗИЯ

павилион

 

гр.Омуртаг, ул."Пирин" 12 

ЕТ "НЕВЕЛИН - 91"

автосервиз

 

гр.Омуртаг, пром. Зона /ПГТЛП/

ЕТ "НЕВЕЛИН - 91"

кафе аперитив

 

гр.Омуртаг, ул."Търновска" 2 

ЕТ "ФЕИМ БИЛЯЛОВ"

хранителен магазин

 

с.Първан, ул."Васил Левски" 15 

ЕТ "ЕКЗОТИКА - 2"

"Роял - клуб"

 

гр.Омуртаг, ул."Антим І " 3

ЕТ "ЕКЗОТИКА - 2"

кафе аперитив

 

гр.Омуртаг, ул."Антим І " 3 

ЕТ "ШЕНТЕН"

пивница

 

с.Звездица, ул. "Девети септември"

ЕТ "КАЛИН - К.ДИНОВ"

игрална зала

 

с.Врани кон, читалище "Труд" 

ЕТ "КАЛИН - К.ДИНОВ"

игрална зала

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 1

ЕТ "КАМА -99"

кафе аперитив

 

с.Кестеняво, ул."Витоша" 4

"АЛЕКСАНДРА" ООД

смесен магазин

 

гр.Омуртаг, ул." Антим І" /кооп.пазар/

"АМИГО" ООД

склад на едро

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 43

"АМИГО" ООД

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Христо Ботев" 40 

ЕТ "ЛИБЕРТА - 98"

смесен магазин

 

с.Станец, ул." Георги Димитров" 8

ЕТ "АСЕНОВЕЦ - 58"

хранителен магазин

 

с.Беломорци, ул."Иван Станков" 9

ЕТ "АСЕНОВЕЦ - 58"

кафе аперитив

 

с.Камбурово, ул."Палатица"  12

ЕТ "АСЕНОВЕЦ - 58"

смесен магазин

 

с.Камбурово, ул."Трети март"  1

ЕТ "АСЕНОВЕЦ - 58"

закусвалня

 

с.Камбурово, ул."Трети март"  1

ЕТ "АСЕНОВЕЦ - 58"

хранителен магазин

 

с.Камбурово, ул."Палатица"  12

ЕТ "ЛЮСИЛ -ПЛ.ПАНЧЕВ"

павилион

 

гр.Омуртаг, пл."Независимост"

ЕТ "СПРИНК - 71 - Ф.ЗЕКЕРИЕВ"

хранителен магазин

 

с.Веренци, ул."Дунав" 22

ЕТ "ЕКСПРЕС - Х.ИЛЯЗОВ"

смесен магазин

 

с.Долно Новково, ул."Никола Новков"

ЕТ "СЕВДА - С.ИВАНОВА" 

кафе аперитив 

 

гр.Омуртаг, ул."Ал.Стамболийски" 1 

ЕТ "ЛЮБО - Л.С.СПАСОВА" 

магазин "Рая"

 

гр.Омуртаг, ул."Климент" 2 

ЕТ "ШЕФИ - МУСТАФОВА" 

фризьорски салон 

 

гр.Омуртаг, ул."Васил Ленски" 5 

ЕТ "ДЖОНИ - 2000"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул." Волга" 102

ЕТ "МИЛЕНА - 83"

кафе аперитив

 

с.Беломорци, пътя София -Варна

ЕТ "ЯНМИЛА - Н.ГЕОРГИЕВА" 

м-н за пром. стоки

 

гр.Омуртаг, ул."Аспарух" 1 

ЕТ "ХАРИКЕЛ" 

хранителен магазин

 

с.Величка, ул."Христо Ботев" 24

ЕТ "ХАРИКЕЛ" 

кафе аперитив

 

с.Величка, ул."Христо Ботев" 24

ЕТ "МЕДЕН - Р.ПЕТРОВ"

м-н за пром. стоки

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 4

ЕТ "ФАКС - Е.БОЯНОВ - С.МИТЕВА"

ресторант

 

гр.Омуртаг, ул."28-ми януари"

"БИЛДСТОР" ООД

кафе аперитив

 

гр.Омуртаг, ул."Климент" 2 

ЕТ "МИ - ОК - Б.СЕИД" 

оптика

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 4

ЕТ "ОРИЕНТ - НН -Н.ЯКУБОВ"

хранителен магазин

 

с.Обител, ул."Георги Димитров" 16 

ЕТ "ТРОФИК"

м-н за пром. стоки

 

гр.Омуртаг, ул."Антим І " 6 

МЕТОДИ ИВАЙЛОВ ИЛИЕВ

бръснарски салон

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 4 

ЕТ "МУСТАФА ИСМАИЛОВ"

хранителен магазин

 

с.Камбурово, ул."Лисец" 6

ЕТ "ПРИЛЕП - 89"

хранителен магазин

 

с.Камбурово, ул."Ленин" 2

ЕТ "ПРИЛЕП - 89"

кафе аперитив

 

с.Камбурово, ул."Ленин" 2 

ЕТ "КУРТ - 60"

смесен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Здравец" 14

ЕТ "АЙТЕН - 73"

магазин "1001" стоки

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 15

"СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛ.КЪЩИ" АД

Заложна къща

 

гр.Омуртаг, ул."Неофит Рилски" 7 

ЕТ "МУСТАФА ИСОВ" 

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Търновска" 48

ЕТ "НАЙВА - ЗВ.САВОВ"

ловно- рибарски м-н

 

гр.Омуртаг, ул."Неофит Рилски"  10 

ЕТ "ШЕНАЙ - Ш.ЯКУБОВА"

смесен магазин 

 

с.Горско село, ул."Извън регулация" 11 

"ДЕФНЕ" ЕООД

Преводи и легализации

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 14

ЕТ "НИНО - М.СТАЙКОВ"

офис на ЗД "Евроинс" АД

 

гр.Омуртаг, ул."Климент" 3 

ЕТ "НИНО - М.СТАЙКОВ"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул." Цар Освободител" 4

ЕТ "ОМУРТАГ -ПЛАСТ"

 

смесен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Любен Каравелов" 3 

ЕТ  "ДИВКО"

закусвалня "Бира - скара"

 

гр.Омуртаг, ул."Христо Ботев" 39 

ЕТ "АЙХАН - 2007"

павилион за пак.храни

 

с.Звездица, ул. "Стара планина"

ПК "КОСМОС"

смесен магазин

 

с.Презвитер Козма 

ПК "КОСМОС"

смесен магазин

 

с.Горна Хубавка

ПК "КОСМОС"

смесен магазин 

 

с.Красноселци 

ПК "КОСМОС"

смесен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 29 

ПК "КОСМОС"

смесен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Ал.Стамболийски" 1 

ПК "КОСМОС"

смесен магазин

 

с.Паничино

ПК "КОСМОС"

смесен магазин

 

с.Долно Козарево 

ПК "КОСМОС"

смесен магазин

 

с.Бостан 

ПК "КОСМОС"

смесен магазин

 

с.Първан

ПК "КОСМОС"

смесен магазин

 

с.Тъпчилещово

ПК "КОСМОС"

супер маркет

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 2

ПК "КОСМОС"

смесен магазин

 

с.Беломорци 

ЕТ "РЕКШАН - Х.САЛИМОВ"

хранителен магазин

 

гр.Омуртаг, ул."Църковна" 20

ЕТ "ШАБИ - Ш.АЛИЕВ"

пицария

 

гр.Омуртаг, ул."Климент" 1

ЕТ "МЕМО - Т.АТАНАСОВА"

м-н за пром. стоки

 

гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител" 4

ЕТ "МЕДА - М.С.С.ЕСАДОВ"

смесен магазин

 

с.Церовище, ул."Родопи" 1

ЕТ "БОДЕВ - 06"

смесен магазин

 

с.Долно Козарево 

ЕТ "НИКИ - 87"

м-н за пром. стоки

 

гр.Омуртаг, ул."Антим І" 1