НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В

 ОБЩИНА ОМУРТАГ

НПО

Наименование на организацията

на български

Адрес:

 

Телефон

Факс

еmail

Сайт

Година на

създаване

1. Инициативен център Ювиги

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Тимок" 1

0605 3002

juvigi@abv.bg

2004г.

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Тимок" 1

0605 3002

 

2. Асоциация на хора с онкологични заболявания – АХОЗ

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Искър" 15 вх. В, ет. 2, ап. 4

0605 2595 ; 0895753128

ahoz_omurtag@abv.bg

2005г.

3. Център за обучение на специалисти в областта на телевизионното и филмово производство

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. „Стара Планина” 1

 

 

2000г.

4. Герлово - сдружение с нестопанска цел

град Омуртаг, община Омуртаг, пл. „Независимост”1

 

 

1998г.

5. Надежда за спасение

гр.Омуртаг, община Омуртаг, ул.Генералска №28,вх.Б

0887079699

 

2003г.

6. Младежки инициативи и дейности към гимназия Симеон Велчев – Омуртаг

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Генералска" №7

0883 309 516 ; 0605 2538

 

2007г.

7. Европейски напредък за Омуртаг и Антоново

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Климент" 8

0605 2483

radio_omurtag@abv.bg

2007г

8. Младежко бъдеще за Европа

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Искър" 15 вх. В, ап. 15

 

 

2008г.

9. Нов глас 2002

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Александър Стамболийски" 2А

0605 2072 ; 0605 3540

nushy17@abv.bg

2002г.

10. Българска демократична младеж – Омуртаг

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "28 Януари2

 

 

1990г.

11. Хан Омуртаг – 2000

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Александър Стамболийски" 2А

0605/30-13 098683085

st_todorova@dir.bg

2000г.

12. Ловно - рибарско дружество - Хан Омуртаг – 2001

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Антим1-ви” 1

06052064

 

2001г.

13. Регионална асоциация на млеко и месо производителите

град Омуртаг, община Омуртаг, Индустриална зона, хотел “Замъка Интер”

 

 

2004г.

14. Регионална асоциация на млекопроизводителите

село Обител, община Омуртаг, ул. Георги Димитров 21

 

 

2001г.

15. Училищно настоятелство при Прогимназия "Акад. Даки Йорданов"

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Пирин" 12

0605 3638

 

2004г.

16. Училищно настоятелство при ПГ по ТЛП гр. Омуртаг

град Омуртаг, община Омуртаг, Индустриална Зона

 

 

2005г.

17. Училищно настоятелство при гимназия "Симеон Велчев"

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Генералска" 7

0605 2538

 

2007г.

18. Футболен клуб  "Герлово"

село Плъстина, община Омуртаг

 

 

2000г.

19. Сдружение спортен клуб по бадминтон и батут Хан Омуртаг

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Генералска" 7

0888146695

 

2005г.

20. Омуртаг - волейболен клуб

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Търновска" №1

0605 2082 ; 0899823063

 

1999г.

21. Клуб по свободна и класическа борба и самбо  - Кайника

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Тотлебен" 20

0605 4550

0605 3971

 

1994г.

22. Спортен клуб по гимнастика и акробатика – Левски

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Генерал Тотлебен" №20

0605 3971

 

 

1994г.

23. Боксов клуб – Омуртаг

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Генерал Тотлебен" №20

0887340901

 

1988г.

24. Обединен спортен клуб – Левски -

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Генерал Тотлебен" №20

 

 

1993г.

25. НЧ "Христо Ботев"

село Долна Хубавка, община Омуртаг

 

 

1928г.

26. НЧ "Светлина"

село Зелена Морава, община Омуртаг

 

 

1927г.

 

27. НЧ "Възраждане"

село Първан, община Омуртаг

 

 

1927г.

 

28. НЧ "Шафак"

град Омуртаг, община Омуртаг, площад "Независимост" 1

 

 

2001г.

29. НЧ "Просвета"

село Долно Козарево, община Омуртаг

 

 

1997г.

30. НЧ "Христо Ботев"

село Веренци, община Омуртаг

 

 

1997г.

31. НЧ "Христо Ботев"

село Плъстина, община Омуртаг

 

 

1997г.

32. НЧ "Просвета"

село Змейно, община Омуртаг

 

 

1997г.

33. НЧ "Петър Берон"

село Пъдарино, община Омуртаг

 

 

1997г.

34. НЧ "Любен Каравелов"

село Горна Хубавка, община Омуртаг

 

 

1965г.

35. НЧ "Нова Светлина"

село Горно Новково, община Омуртаг

 

 

1997г.

36. НЧ "Светлина"

село Величка, община Омуртаг

 

 

1960г.

37. НЧ "Светлина"

село Зелена Морава, община Омуртаг

 

 

 1997г.

38. НЧ "Възраждане"

село Първан, община Омуртаг

 

 

 1997г.

39. НЧ "Култура"

село Обител, община Омуртаг

 

 

 

1997г.

40. НЧ "Култура"

село Обител, община Омуртаг

 

 

1997г.

41. НЧ "Кирил и Методий"

село Церовище, община Омуртаг

 

 

1977г.

42. НЧ "Братство"

село Беломорци, община Омуртаг

 

 

1997г.

43. НЧ "Иван Вазов"

община Омуртаг, село Презвитер Козма, ул. "Христо Ботев" №20

 

 

1927г.

44. НЧ "Васил Левски"

село Угледно, община Омуртаг

 

 

1997г.

45. НЧ "Пробуда"

село Илийно, община Омуртаг, ул. "Бузлуджа" №7

0899 510217

 

1918г.

46. НЧ "Възраждане"

село Звездица, община Омуртаг

 

 

1983г.

47. НЧ "Просвета"

село Птичево, община Омуртаг

 

 

 

1997г.

48. НЧ "Отец Паисий"

град Омуртаг, община Омуртаг

 

 

1997г.

49. НЧ "Труд"

село Врани Кон, община Омуртаг

 

 

1972г.

50. НЧ "Светлина"

село Камбурово, община Омуртаг, ул. "Палатица" №17

0878184656

 

1968г.

51. НЧ "Просвета"

село Могилец, община Омуртаг

0888581266

 

1939г.

52. НЧ "Св. св. Кирил и Методий"

село Бостан, община Омуртаг

 

 

1998г.

53. НЧ "Христо Ботев"

село Панайот  Хитово, община Омуртаг

 

 

1997г.

54. Училищно настоятелство при Прогимназия "Акад. Даки Йорданов"

град Омуртаг, община Омуртаг, ул. "Пирин" 12

0605 3638

 

2004г.