Основен ремонт на ул.Злостен - гр.Омуртаг

Обява

Документация

КСС ул.ЗЛОСТЕН гр.Омуртаг

Технически проект

19.08.2016 г

Протокол

04.10.2016 г.

Договор ул.Злостен

17.10.2016 г.