Предоставяне на застрахователни услуги- ID 9052374

публична покана ID 9052374

Документация Застраховки

списък МПС за каско и ГО

списък на имоти-ПОС

дата на публикуване: 11.04.2016 г.

 

разяснение за обособена позиция № 6

дата на публикуване: 15.04.2016г.

 

ПРОТОКОЛ

дата на публикуване: 09.05.2016 г.

 

Договор ОП № 1

Договор ОП № 2 

Договор ОП № 3

Договор ОП № 4

Договор ОП № 5

Договор ОП № 6

Договор ОП № 7

Дата на публикуване: 25.05.2016 г.