Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в гр. Омуртаг за експлоатационен сезон 2017/2018 г.

Обявление

Решение

Документация

ESPD-BG1

дата на публикуване: 27.09.2017 г.

 

съобщение по чл.57, ал. 3, от ППЗОП за отваряне на ценови предложения

дата на публикуване: 07.11.2017 г.

 

Решение

Протокол № 1

Протокол № 2

дата на публикуване: 13.11.2017 г.

 

Договор 1

Договор 2

дата на публикуване: 04.12.2017 г.