Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в гр. Омуртаг за експлоатационен сезон 2016/2017г.00449-2016-0009

Решение

Обявление

Документация

ESPD-BG1

дата на публикуване: 24.10.2016 г.

 

Съобщение

дата на публикуване: 22.11.2016 г

 

Доклад

Протокол № 1

Протокол № 2

Решение № 22 от 30.11.2016г.

дата на публикуване: 30.11.2016 г.

Договор ОП 1

Договор ОП 2

дата на публикуване: 05.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка

дата на публикуване: 05.01.2017 г.

 

Обявление за приключване на договор 1

Обявление за приключване на договор 2

дата на публикуване: 05.04.2017 г.