Осъществяване на строителен надзор на обекти в община Омуртаг

Осъществяване на строителен надзор на обекти в община Омуртаг

 

Обява

Документация

01.11.2016 г.

Протокол

15.11.2016 г.

Договор ОП 1

Договор ОП 2

23.11.2016 г.