Покана за представяне на оферти

Покана за представяне на оферти за "Доставка и монтаж на оборудване по проект „Оборудване на кухненски блок на „Домашен социален патронаж" - гр. Омуртаг"

 

Покана за представяне на оферта

 

образци

 

Тристранен договор оборудване.doc3

 

Приложение т.18-техническа спецификация

 

дата на публикуване: 26.09.2016 г.