Извършване на ремонтни дейности на сградата на общежитие към ОУ „Н.Й.Вапцаров

Извършване на ремонтни дейности на сградата на общежитие към ОУ „Н.Й.Вапцаров" с.Врани кон

 

Обява

линеен календарен график

КСС

Документация

диаграма на работната ръка

дата на публикуване: 08.11.2017 г.

 

Разяснение 1

дата на публикуване: 20.11.2017 г

 

Разяснение 2

дата на публикуване: 20.11.2017 г

 

ПРОТОКОЛ

 

дата на публикуване 22.01.2018 г.

 

Договор

дата на публикуване 25.01.2018 г

 

Договор

дата на публикуване 25.01.2018 г.