Изграждане на подпорна стена в кв.104, в гр.Омуртаг

Технически проект

Обява 5

Документация

диаграма на работната ръка

линеен календарен график

КСС

Обява № 5

дата на публикуване 08.08.2017 г.

 

протокол

дата на публикуване 07.09.2017 г.

 

Договор

14.09.2017 г