Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за

Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за "Регионално депо за неопасни отпадъци – втори етап, Клетка № 2" гр.Омуртаг- ID 9052999.

Публична покана- ID 9052999

Заповед № 248 от 13.04.2016г

Документация

скица № 15-533628

скица № 15-533637

дата на публикуване: 14.04.2016 г.

Обществена поръчка “Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за “Регионално депо за неопасни отпадъци – втори етап, Клетка № 2“ гр.Омуртаг”

Разяснение

дата на публикуване 19.04.2016г.

 

Протокол

дата на публикуване 22.06.2016 г.

 

Договор

дата на публикуване 14. 07. 2016 г.