Покана за представяне на оферти за Извършване на СМР по проект „Текущ ремонт на помещенията в „Домашен социален патронаж гр. Омуртаг“

Покана за представяне на оферти за Извършване на СМР по проект „Текущ ремонт на помещенията в „Домашен социален патронаж гр. Омуртаг“

 

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

ПОКАНА


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И АРХ. ЗАСНЕМАНЕ


ОБРАЗЦИ

 

Дата на публикуване:07.10.2019г.