Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми

Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми

 

Обява

Документация

Таблица

дата на публикуване: 14.11.2017 г

СЪОБЩЕНИЕ

дата на публикуване 20.11.2017г.