Експлоатация на Клетка № 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг

Експлоатация на Клетка № 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг

 

Обявление

Решение

Документация

ESPD-BG1

дата на публикуване: 06-07-2017 г

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

 

дата на публикуване: 28-07-2017 г.

 

съобщение по чл.57, ал. 3, от ППЗОП за отваряне на ценови предложения

дата на публикуване: 05.09.2017 г.

 

Решение

Протокол 1

Протокол 2

дата на публикуване: 14.09.2017 г.

 

Договор

дата на публикуване: 05.10.2017 г.

 

Обявление за възложена поръчка

дата на публикуване: 05.10.2017 г.