Детски площадки в община Омуртаг

Детски площадки в община Омуртаг

Обява

Документация

Линеен календарен график

Диаграма на работната ръка

ИП гр.Омуртаг

КСС гр.Омуртаг

Приложение 1 гр.Омуртаг

ИП с.Д.Козарево

КСС с.Д.Козарево

Приложение 1 с.Д.Козарево

дата на публикуване: 13.11.2017 г.

 

Протокол

дата на публикуване: 22.01.2018 г.

 

ДОГОВОР ОП № 1

ДОГОВОР ОП № 2

дата на публикуване: 25.01.2018 г.