Инженеринг- проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Омуртаг, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: ул. „Искър

Инженеринг- проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Омуртаг, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: ул. „Искър" № 17, гр. Омуртаг, с разгъната застроена площ 4070,52 кв. м

 

Обявление

Решение

Приложение № 1

Линеен календарен график

Документация

ИСКЪР 17

ESPD-BG1

17.11.2016 г.

 

Протокол 1

20.02.2017

Съобщение отваряне на цени

дата на публикуване 16.03.2017г

 

Доклад

Решение

Протокол 2

Протокол 3

дата на публикуване: 28.03.2017  г.

 

Договор

08.06.2017

Обявление за възложена поръчка

08.06.2017

Обявление за приключване на договор

07.02.2018