Oбществена поръчка с предмет: „Доставка на дърва и въглища за отоплителен сезон 2015/2016г.”

С документацията по тази ОП можете да се запознаете оттук

Публикувано на: 01.12.2015 г.


 

Протокол

Публикуван на: 15.12.2015 г.

 

Договор 1

Публикуван на: 22.12.2015 г.

Договор 2

Публикуван на 22.12.2015 г.