Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора, Домашен социален патронаж и Обществени трапезарии при Община Омуртаг

Решение

Обявление

Документация

ESPD-BG1

дата на публикуване 04.04.2017

Протокол 1

Дата на публикуване 09.05.2017


съобщение по чл.57, ал. 3, от ППЗОП за отваряне на ценови предложения

дата на публикуване: 22.05.2017 г.

 

 

Протокол 2

Протокол 3

Доклад

Решение

30.05.2017 г.

 

Обявление за възложена поръчка

06.02.2018 г.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ДОГОВОРИ ОП 1.. 6

06.02.2018 г.