Община Омуртаг обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ОМУРТАГ"

С документацията по тази обществена поръчка можете да се запознаете оттук.

Публикувано на: пон 6.4.2015 14:15


  • ПРОТОКОЛ (по чл. 101г, ал.4 от ЗОП) на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по ОП с предмет: "Рехабилитация на улици в Община Омуртаг"

Публикувано на: пон 18.5.2015 14:22


  • ДОГОВОР на основание чл. 101 от Закона за обществените поръчки
Публикувано на: 25.05.2015 г.

Публикувано на: четв 2.7.2015 15:27

 


 

Публикувано на: пон 13.7.2015 11:12

 


Публикувано на: 10.08.2015 г.

 


 

Публикувано на: 09.10.2015

ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 23.02.2016