Община Омуртаг обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:"Основен ремонт на пътища и улици в Община Омуртаг"

С документацията по тази обществена поръчка можете да се запознаете оттук.

Публикувано на 04.08.2015 г.

 


УВЕДОМЛЕНИЕ за отваряне на оферти

Публикувано на 10.08.2015 г.

 


 

ПРОТОКОЛ

Публикуван на: 02.09.2015 г

 


Договор ОП 1

Договор ОП 2

Публикувани на: 08.09.2015 г

 


 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 09.10.2015

Публикувани на: 09.09.2015 г

 


 

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 10.11.2015 г.

Публикувано на 10.11.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 15.12.2015 г.

Публикувани на: 15.12.2015 г

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 29.12.2015

Публикувано на 29.12.2015 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 09.03.2016 г.

Публикувано на 09.03.2016 г.