Община Омуртаг обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„ИЗБОР НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ МОБИЛНА НАЗЕМНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ".

С документацията по тази обществена поръчка можете да се запознаете оттук.

Публикувано на 25.06.2015 г.


ПРОТОКОЛ

Публикуван на: пет 24.7.2015 9:49

 


 

ДОГОВОР

Публикуван на: пон 31.8.2015 9:57

 

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 12.02.2016

Публикувано на 12.02.2016 г.