АКТУАЛНО 2022 г.

Парична премия за Мелис Йонузова-Мусова

и нейния треньор от кмета на Община Омуртаг

10.01.2022 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За набиране на кандидати за членове на Съвета на Директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – ОМУРТАГ“ ЕАД, гр. Омуртаг

11.01.2022 г.

 

Заглавие:План-сметка за годишния размер на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2022г.

11.01.2022 г.

 

Заповед № 29 / 14.01.2022 г.

Заповед № 30 / 14.01.22 г.


Покана

25.01.2022 г.

Покана


Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет  на Община Омуртаг за 2022г.

11.03.2022 г.

Проведе се публично обсъждане

на проектобюджета на Община Омуртаг

за 2022 г.

21.03.2022 г.

 

ХХVII-ми Традиционен пролетен събор в село Могилец

На 30 април и 1 май 2022 г. /събота и неделя/ ще се проведе ХХVII-я Традиционен пролетен събор в село Могилец. Той се организира от община Омуртаг, НЧ "Просвета - 1943" и кметството в селото. Събитието е един от най-посещаваните и очаквани празници в общината и събира на земляческа среща местни и гости от страната и чужбина. С разнообразната си програма, той е хубав повод да върне в селото изселниците от региона и да поддържа жив спомена за родния край.

За доброто настроение на гостите през тази година на 30 април ще се погрижи попфолк изпълнителят Тони Стораро. Преди това от 20:30 ч. предстоят младежка дискотека с DJ TONY и музикално-артистична програма „Могилец под звездите“.

Празничният ден на 1 май ще започне с фолклорни изпълнения от 10:00 ч. Официалното откриване ще бъде от 11:30 ч.. Програмата ще продължи с „букет от песни и танци“ на самодейни състави от региона. В 14:30 ч. ще започнат конните надбягвания, които малко по-късно ще бъдат последвани от народни и пехливански /мазни/ борби.

Съборът в село Могилец се организира от 1988 г. насам. В своята история има две кратки прекъсвания от 1991 г. до 1995 г. и през 2020 г. и 2021 г., вследствие на световната пандемия от коронавирус.

 

ПРОГРАМА

 

Общинските съветници приеха Бюджет 2022 на община Омуртаг

21.04.2022 г

 

 

Омуртаг отбеляза 24 май с празнично шествие, тържествено награждаване на ученици и културни дейци и концерт

24.05.2022 г.