МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

 

Методическите указания и образци на документи можете да изтеглите оттук