Избори НС октомври 2022

Избори НС октомври 2022

Заповед № 294 , № 295

 

09.08.2022 г.

Списъци

18.08.2022 г.

ПОКАНА

19.08.2022 г.

 

ЗАПОВЕД № 330

/относно местата за поставяне на агитационни материали /

02.09.2022 г.

ЗАПОВЕД № 363

17.09.2022 г.

 

fpzalns_25-22-00

21.09.2022 г.

Заповед № 381

29.09.2022 г