ИЗБОРИ 2023 НС

ИЗБОРИ 2023 НС

 

Заповед № 59

 

Заповед № 60

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

fspnsf_25-22-00-000

 

fspns_25-22-00-000

 

ПОКАНА

За провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии

В Община Омуртаг за провеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

23.02.2023 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на Община Омуртаг

20.02.2023 г.

 

Заповед № 98

от 01-03-2023 г

01.03.2023 г.

 

ЗАПОВЕД № 138

от 18.03.2023 г.

18.03.2023 г.


Заповед № 139

от 20.03.2023 г.

20.03.2023 г.

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ

Звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Търговище ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за  Народно събрание на Република България на 2 април 2023 г.

Служителите от звената РУ-Попово и РУ-Омуртаг, както  и сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище ще работят на 01.04.2023 г. /събота/ от 08.30 ч. до 17.30 ч. и /неделя/ на 02.04.2023 г. от 08.30 ч. до 19.30 ч.

В седмицата преди 02 април 2023 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

За целта в сектор„Български документи за самоличност“ на  дирекцията  е създадена следната организация за работа:

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2.  При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 31 март 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

1. Гражданите желаещи издаване на удостоверение лично следва да подадат искане в звената РУ-Попово, РУ-Омуртаг и сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище в дните от 28 март 2023 г. до 01 април 2023 г. от 08.30 до 17.00 часа и на 02 април 2023 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на изборите за  Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.


3.  В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

От ОД МВР-Търговище напомнят на гражданите, че удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  - 02 април 2023 г.

20.03.2023 г.

Гр. Търговище                                           ПРЕСЦЕНТЪР НА ОДМВР-ТЪРГОВИЩЕ

 

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 април 2023 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

 

Заповед № 144 от 21.03.2023 г.

 

Заповед № 150 от 27.03.2023 г.