Транспорт и безопасност на движението

Справка - превози - Приложение № 9 към член 62

 

Информация по чл.71, т.2,т.3 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсации и субсидии

Дата на публикуване 31.03.2016 г.

Заповед №405

от 28-09-21

ГОДИШНА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПО БДП и ОБЩИНСКИ ДОКЛАД ЗА БДП - ЧАСТ 1

ГОДИШНА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПО БДП

ОБЩИНСКИ ДОКЛАД ЗА БДП - ЧАСТ 1

Дата на публикуване 15.01.2024 г.