Земеделие Заповеди Конкурси и Търгове

Земеделие  Заповеди Конкурси и Търгове

 

ЗАПОВЕДИ ЗА ТЪРГОВЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - НИВИ ОТ ОПФ ЗА СТОПАНСКАТА 2024-2025 ГОДИНА

 

Заповед № 265 от 24.06.2024 г. за търг - ниви от ОПФ

Заповед № 266 от 24.06.2024 г. за търг - ниви от ОПФ

Заповед № 267 от 24.06.2024 г. за търг - ниви от ОПФ

24-06-2024 г

 

ЗАПОВЕДИ ЗА ТЪРГОВЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - НИВИ ОТ ОПФ ЗА СТОПАНСКАТА 2024-2025 ГОДИНА

Заповед № 271 от 25.06.2024 г. за търг ниви от ОПФ.

Заповед № 272 от 25.06.2024 г. за търг-ниви от ОПФ

25-06-2024

ЗАПОВЕДИ ЗА ТЪРГОВЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - НИВИ ОТ ОПФ ЗА СТОПАНСКАТА 2024-2025 ГОДИНА

Заповед № 274 от 27.06.2024 г. за търг ниви от ОПФ

27-06-2024 г.