Протокол от 29.04.2024 г. за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Омуртаг за стопанската 2024-2025 година.

Протокол от 29.04.2024 г. за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Омуртаг за стопанската 2024-2025 година.

30.04.2024 г.