Община Омуртаг

На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите

ОБЯВЯВА

Втори пореден публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти отредени за жилищно строителство

изтегли целия документ

 


 

Община Омуртаг

На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите

ОБЯВЯВА

Първи пореден публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти отредени за жилищно строителство

изтегли целия документ

 


 

 

Община Омуртаг

На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите

ОБЯВЯВА

Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото на общински търговски дружества

изтегли целия документ

 


 

 

Публичен регистър по ЗПСК

документ 1, документ 2

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ към 16.03.2011г.

документ 1

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ В ОБЩИНА ОМУРТАГ ПРЕЗ 2009 година

документ 1

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2010 г.

документ 1

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ В ОБЩИНА ОМУРТАГ ПРЕЗ 2008 година

документ 1

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -ОМУРТАГ


ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ