Община Омуртаг

На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите

ОБЯВЯВА

Втори пореден публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти отредени за жилищно строителство

изтегли целия документ

 


 

Община Омуртаг

На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите

ОБЯВЯВА

Първи пореден публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти отредени за жилищно строителство

изтегли целия документ

 


 

 

Община Омуртаг

На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите

ОБЯВЯВА

Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото на общински търговски дружества

изтегли целия документ

 


 

 

Публичен регистър по ЗПСК

документ 1, документ 2

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ към 16.03.2011г.

документ 1

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ В ОБЩИНА ОМУРТАГ ПРЕЗ 2009 година

документ 1

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2010 г.

документ 1

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ В ОБЩИНА ОМУРТАГ ПРЕЗ 2008 година

документ 1

 

 

 

Разпоредителни сделки 2018

28.12.2018 г.

Разпоредителни сделки 2019

27.12.2019г

Разпоредителни сделки 2020

29.12.2020 г

Разпоредителни сделки 2021

30.12.2021 г.

Разпоредителни сделки 2022

29.12.2022 г.
 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -ОМУРТАГ


ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 


 

 

 

 

РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

1. Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2020г., като програмата е приета на 06.02.2020г.
2. Отчет за управлението на общинската собственост - 2019г., приет на 30.04.2020г.
3. Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2021г., като програмата е приета на 26.02.2021г.
4. Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023г., приета на 25.03.2021г.
5. Отчет за управлението на общинската собственост - 2020г., приет на 25.03.2021г.

6. Отчет за управлението на общинската собственост - 2021г., приет на 11.04.2022г.

7. Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2022г., като програмата е приета на 21.04.2022г.
8. Допълнение на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2022г., прието на 31.08.2022г.
9. Отчет за управлението на общинската собственост - 2022г., приет на 28.02.2023г.
10. Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2023г., като програмата е приета на 31.07.2023г.

 

 

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел

 

Регистър на търговските дружества с общинско участие

 

Регистър на гражданските дружества

 

Регистър на общинските предприятия

Стратегия за управление на общинската собственост на община Омуртаг за периода

2023-2027 г.

16.01.2024 г.

1. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027г.


2. ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2024 г.