С пълния текст на заповедтта можете да се запознаете оттук.