Предоставяне на ползването на мерите и пасищата за стопанската 2023/2024 г.

Предоставяне на ползването на мерите и пасищата за стопанската 2023/2024 г.

27.02.2023 г.