Общински търговски дружества

 

ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

 

ТЕЛЕФОН

 

АДРЕС

„Общински имоти” ЕООД 

0605/6 24 67

ул. „Климент” № 8

„Общински пазари и тържища” ЕООД

0605/6 25 82

ул.”Антим I” № 9

„МБАЛ - Омуртаг” ЕАД 

0605/6 24 80

ул.”Търновска” № 55

„Медицински център 1 - Омуртаг” ЕООД

0605/6 24 31; 0605/6 24 57

ул.”Търновска” № 55