Предложение относно приемане на Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г.

Предложение относно приемане на Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г.

19.01.2021 г.