Определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор на „МБАЛ-ОМУРТАГ“ ЕАД

Определяне на реда и условията за провеждане на

конкурс за избор на изпълнителен директор на „МБАЛ-ОМУРТАГ“ ЕАД

13.07.2021 г.