Доклад относно изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

Доклад относно изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

12.05.2020