Протоколи от мандат 2011-2015 г.

Протокол № 73 от заседание на ОБС-Омуртаг, проведено на 27.10.2015 г.

Протокол № 72 от заседание на ОБС- Омуртаг, проведено на 23.09.2015 г.

Протокол № 71 от заседание на ОБС- Омуртаг, проведено на 15.09.2015 г.

Протокол № 70 от заседание на ОБС- Омуртаг, проведено на 25.08.2015 г.

Протокол № 69 от заседание на ОБС- Омуртаг, проведено на 24.07.2015 г.

Протокол № 68 от заседание на ОБС- Омуртаг, проведено на 15.07.2015 г.

2015 г.

 

Протокол №67 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 18.06.2015 г.

Протокол №66 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 28.05.2015 г.

Протокол №65 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 29.04.2015 г.

Протокол №64 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 20.03.2015 г.

Протокол №63 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 10.02.2015 г.

Протокол №62 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 15.01.2015 г.

 


2014 г.

Протокол №61 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 30.12.2014 г.

Протокол №60 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 19.12.2014 г.

Протокол №59 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 09.12.2014 г.

Протокол №58 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 01.12.2014 г.

Протокол №57 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 14.11.2014 г.

Протокол №56 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 31.10.2014 г.

Протокол №55 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 14.10.2014 г.

Протокол №54 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 30.09.2014 г.

Протокол №53 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 10.09.2014 г.

Протокол №52 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 12.08.2014 г.

Протокол №51 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 22.07.2014 г.

Протокол №50 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 10.06.2014 г.

Протокол №49 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 08.05.2014 г.

Протокол №48 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 24.04.2014 г.

Протокол №47 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 16.04.2014 г.

Протокол №46 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 27.03.2014 г.

Протокол №45 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 13.03.2014 г.

Протокол №44 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 28.02.2014 г.

Протокол №43 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 30.01.2014 г.

Протокол №42 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 10.01.2014 г.

 


2013 г.

 

Протокол №41 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 30.12.2013 г.

Протокол №40 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 27.12.2013 г.

Протокол №39 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 18.12.2013 г.

Протокол №38 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 11.12.2013 г.

Протокол №37 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 28.11.2013 г.

Протокол №36 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 14.11.2013 г.

Протокол №35 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 14.11.2013 г.

Протокол №34 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 04.11.2013 г.

Протокол №33 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 31.10.2013 г.

Протокол №32 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 02.09.2013 г.

Протокол №31 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 13.08.2013 г.

Протокол №30 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 30.07.2013 г.

Протокол №29 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 26.06.2013 г.

Протокол №28 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 07.06.2013 г.

Протокол №27 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 28.05.2013 г.

Протокол №26 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 01.04.2013 г.

Протокол №25 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 13.03.2013 г.

Протокол №24 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 28.02.2013 г.

Протокол №23 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 17.01.2013 г.


2012 г.

Протокол №22 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 28.12.2012 г.

Протокол №21 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 13.12.2012 г.

Протокол №20 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 26.11.2012 г.

Протокол №19 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 30.10.2012 г.

Протокол №18 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 09.10.2012 г.

Протокол №17 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 20.09.2012 г.

Протокол №16 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 31.08.2012 г.

Протокол №15 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 17.08.2012 г.

Протокол №14 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 05.07.2012 г.

Протокол №13 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 28.06.2012 г.

Протокол №12 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 20.06.2012 г.

Протокол №11 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 30.05.2012 г.

Протокол №10 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 23.04.2012 г.

Протокол №9 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 14.03.2012 г.

Протокол №8 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 02.03.2012 г.

Протокол №7 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 24.02.2012 г.

Протокол №6 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 03.02.2012 г.

Протокол №5 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 09.01.2012 г.


2011 г.

Протокол №4 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.12.2011 г.

Протокол №3 от заседание на ОбС- Омуртаг, проведено на 16.12.2011 г.

Протокол № 2 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 08.12.2011 г.

Протокол № 1 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 07.11.2011 г.