Решения на ОбС (2015-2019)

Протоколи от мандат 2015-2019

Протокол №1 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 05.112015г.

Протокол №2 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на  26.11.2015г.

Протокол №3 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.12.2015г.

Протокол №4 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 29.01.2016г.

Протокол №5 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 29.02.2016г.

Протокол №6 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 31.03.2016г.

Протокол №7 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.04.2016г.

Протокол №8 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на  20.05.2016г.

Протокол №9 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 16.06.2016 г.

Протокол №10 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 21.06.2016 г.

Протокол №11 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 23.06.2016 г.

Протокол №12 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 13.07.2016 г.

Протокол №13 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 29.07.2016 г.

Протокол №14 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 05.08.2016 г.

Протокол №15 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 16.09.2016 г.

Протокол №16 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 29.09.2016 г.

Протокол №17 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 10.10.2016 г.

Протокол №18 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.10.2016 г.

Протокол №19 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 29.11.2016 г.

Протокол №20 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 16.12.2016 г.

Протокол №21 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 23.12.2016 г.

Протокол №22 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.12.2016 г.

Протокол №23 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.01.2017 г.

Протокол №24 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.02.2017г.

Протокол №25 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 31.03.2017г.

Протокол №26 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.04.2017г.

Протокол №27 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 18.05.2017г.извънредно

Протокол №28 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 31.05.2017г.

Протокол №29 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на  19.06.2017 г. -извънредно

Протокол №30 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 14.07.2017 г.

Протокол 31 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.08.2017г.

Протокол №32 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 29.09.2017 г.

Протокол №33 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 30.10.2017г.

Протокол №34 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 29.11.2017г.

Протокол №35 от извънредно заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 08.12.2017г.

Протокол №36 от извънредно заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 20.12.2017 г.

Протокол №37 от извънредно заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 29.12.2017 г.

Протокол №38 от извънредно заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 24.01.2018 г. извънредно

Протокол №39 от заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 30.01.2018 г.

Протокол №40 от извънредно заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 26.02.2018 г.

Протокол №41 от извънредно заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 30.03.2018 г.

Протокол №42 от извънредно заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 27.04.2018 г.

Протокол №43 от заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 29.05.2018 г.

Протокол №44 от извънредно тържествено заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 07.06.2018 г.

Протокол №45 от заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 27.06.2018 г.

Протокол №46 от заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 18.07.2018 г.

Протокол №47 от заседание на ОбС-Омуртаг проведено на 18.07.2018 г

Протокол № 48 от проведено заседание на ОбС-Омуртаг на 28.09.2018г.

Решение № 415 относно

Определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор на „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД.

 

Протокол № 49 от проведено заседание на Обс - Омуртаг на 30.10.2018 г.

Протокол № 50 от проведено заседание на Обс - Омуртаг на 29.11.2018 г.

Протокол 51 от заседание на ОбС - Омуртаг, проведено на 27.12.2018г.

Протокол 52 - от заседание на ОбС - Омуртаг проведено на 31.01.2019г.

Протокол 53 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 28.02.2019г.

Протокол № 54 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 29.03.2019 г.

Протокол № 55 от заседание на ОбС - Омуртаг, проведено на 22.04.2019г..

Протокол №56 от проведено заседание на ОбС - Омуртаг на 08.05.2019г

Протокол № 57 от проведено заседание на ОбС-Омуртаг на 31.05.2019г.

Протокол №58 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 27.06.2019г.

Протокол № 59 от заседание на ОбС-Омуртаг, проведено на 15.07.2019г.

Протокол № 60 от заседание на Обс - Омуртаг, проведено на 14.08.2019 г.

Протокол № 61 от заседание на Обс - Омуртаг, проведено на 23.08.2019 г.