Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Омуртаг

Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Омуртаг

07.01.2021 г.