Дневен ред на Общински съвет - Омуртаг мандат 2019-2023

Дневен ред за първо заседание на новоизбрания Общинси съвет на 06.11.2019г.

Дневен ред за второ редвоно заседание на ОбС-Омуртаг на 28.11.2019г.

Дневен ред за трето редовно заседание на ОбС - Омуртаг на 27.12.2019г.

Дневен ред за четвърто редовно заседание на ОбС-Омуртаг на 30.01.2020г.

Дневен ред за пето редовно заседание на ОбС-Омуртаг на 06.02.2020г.

Дневен ред за шесто редовно заседание на ОбС-Омуртаг на 28.02.2020г.

Дневен ред за седмо извънредно заседание на ОбС-Омуртаг на 05.03.2020г.

Дневен ред за осмо редовно заседание на ОбС-Омуртаг на 30.04.2020г.

Дневен ред за девето редовно заседание на ОбС - Омуртаг на 29.05.2020г.

Дневен ред за предстоящото десето редовно заседание на ОбС-Омуртаг на 30.06.2020г.

Дневен ред за единадесето редовно заседание на ОбС - Омуртаг на 29.07.2020г.

Дневен ред за дванадесето редовно заседание на ОбС - Омуртаг на 28.08.2020г.

Дневен ред за тринадесето редовно заседание на ОбС-Омуртаг на 30.09.2020г.

Дневен ред за четиринадесето редевно заседание на ОбС-Омуртаг на 30.10.2020г.

Дневен ред за петнадесето редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 27.11.2020г.

Дневен ред за предстоящото шестнадесето редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 23.11.2020 г.

Дневен ред за предстоящото седемнадесето извънредно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 27.01.2021г.

Дневен ред за предстоящото осемнадесето редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 26.02.2021г. /петък/ от 11.00ч.

Дневен ред за предстоящото деветнадесето редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 25.03.2021г. /четвъртък/ от 11.00ч.

Дневен ред за предстоящото двадесето редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 28.04.2021г. /сряда / от 11.00ч.

Дневен ред за двадесет и първо редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 28.05.2021г.

Дневен ред за двадесет и второ  редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 30.06.2021г.


Дневен ред за двадесет и трето редовно заседание на ОбС-Омуртаг, 30.07.2021 г.

Дневен ред за двадесет и четвъртото редовно заседание на ОбС-Омуртаг , 31.08.2021 г.

Дневен ред за двадесет и пето редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 30.09.2021г. /четвъртък/ от 11.00 ч.

Дневен ред за двадесет и шесто извънредно  заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 14.10 .2021г. /четвъртък/ от 11.00 ч.

Дневен ред за двасесет и седмо извънредно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 20.10.2021г. /сряда/ от 10.00 ч.

Дневен ред за двасесет и осмо редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 29.11.2021г. от 11.00 ч.

Дневен ред за двасесет и девето  редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 30.12.2021г. от 14.00 ч.

Дневен ред за тридесето  редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 31.01.2022г. от 11.00 ч.

Дневен ред за тридесет и първо  редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 28.02.2022г.

Дневен ред за предстоящото тридесет и второ извънредно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 11.03.2022г. /петък/ от 11.00ч.

Дневен ред за тридесет и трето извънредно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 18.03.2022г. /петък/ от 13.00ч.

Дневен ред за предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 11.04.2022 г / понеделник / от 10,00 ч.

Дневен ред за предстоящото тридесет и пето редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 21.04.2022г. /четвъртък/ от 11.00ч.

Дневен ред за предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 18.05.2022г. /сряда/ от 11.00ч.

Дневен ред за предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 30.05.2022г./понеделник/ от 11.00ч.

Дневен ред за предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на ОбС-Омуртаг, насрочено за 30.06.2022г. /четвъртък/ от 11.00ч
Днев