Доклад относно Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Омуртаг

Наредба

за обема на животновъдната дейност и местата

за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Омуртаг

28.08.2020г