Доклад относно изменение и допълнение на Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

Доклад относно изменение и допълнение на Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

15.01.2021 г.