Заповед 756 на Кмета на Община Омуртаг

С пълния текст на заповедта, може да се запознаете оттук.