ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Р Е Ф Е Р Е Н Д У М
за развитието на ядрената енергетика
в Република България

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Р Е Ф Е Р Е Н Д У М за развитието на ядрената енергетика в Република България