„И си носим песента”- 2010г.

 В  духа на една добра традиция Община Омуртаг със съдействието на Министерство на културата и Народно читалище „Нова светлина” с.Горно Новково организира и проведе  ХІV  Национален  събор за автентичен фолклор „И си носим песента”.

Гости на събитието бяха  Кмета на Община Омуртаг г-н Неждет Шабан, народния представител от Търговищки избирателен район  г-н Ердоан  Ахмедов, областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков,  общински съветници от  гр.Омуртаг, кметове на населени места, бизнесмени и много любители на народните песни и танци.

На възвишението,  на което се открива  изключително красива гледка към околните села  се  представиха фолклорни групи от селата Абланица, Брезница от Благоевградско, Галата и Градежница от Тетевенско, групи от с.Сейдол, община Лозница, от кв.Кирково на гр.Велик Преслав, Горско ново село, община Златарица, Маломир, Нова бяла река от община Върбица и селата Церовище, Плъстина, и Горно Новково от Община Омуртаг. Всички присъстващи се насладиха и на изпълненията на известния народен певец Николай Славеев, който със своите песни повдигна настроението на  присъстващите на събора.

Над двадесет бяха  детските, женските, мъжките и инструментални групи и състави, които се съревноваваха за оценката на журито в състав – Сашка Ченкова,  преподавател по народно пеене  в Народно читалище по фолклорни  изкуства „Филип Кутев” в гр.Котел, Николай Генов преподаващ народни инструменти в същото училище и Стойчо Тончев, главен художествен ръководител на Фолклорен ансамбъл „Лисец” при Народно читалище „Отец Паисий” гр.Омуртаг.

За участие в събора Грамоти получиха всички  групи, състави и индивидуални изпълнители. С плакет на събора бяха наградени участниците от всяко населено място, а парична награда получиха  отличените  от  журито:                                   

За мъжки певчески групи:

         1 място – с. Абланица, общ. Хаджидимово

         1 място – с. Брезница, общ. Гоце Делчев

         2 място – с. Плъстина, общ. Омуртаг

         3 място -  гр. Върбица, общ. Върбица

За женски певчески групи:

        1 място – с. Горско ново село, общ. Златарица

        2 място – с. Галата, общ. Тетевен

        2 място – с. Градежница, общ. Тетевен

        3 място  - с. Церовище, общ. Омуртаг

За Народен оркестър:

        1 място – с. Галата, общ. Тетевен

Индивидуални изпълнители:

       1 място – Аделина Пехливанова, с. Галата, общ. Тетевен

       1 място – Саид Чакъров, с. Абланица, общ. Хаджидимово

       2 място – Миглена Руменова, с. Галата, общ. Тетевен

       2 място – Росица Стефанова, с. Горско ново село,  общ.  Златарица

       2 място – Ахмед Бакибашев, с. Абланица, общ.  Хаджидимово

       2 място – Ибрахим Ахмедов, с. Сейдол, общ. Лозница

       3 място – Рашид Мустафа, с. Сейдол, общ. Лозница

Инструменталисти:

      1 място – Младен Огнянов – байлама, с.Галата, общ.Тетевен

      2 място – Митко Митев – кавал, с.Галата, общ.Тетевен

      3 място – Реджеп Абазов – гайда, с.Горско ново село, общ.Златарица

Дуети:

      1 място – сестри Бакалови, с. Сейдол, общ. Лозница

      2 място – дует “Гласче”, с. Нова бяла река, общ. Върбица

      3 място – Фатме и Хафизе Рефат, с. Горно Новково, общ. Омуртаг

Детски певчески групи:

      1 място – Детски фолклорен ансамбъл при ОУ “Д-р Петър Берон”, с. Плъстина, общ. Омуртаг

      2 място – Детска вокална група, кв. Кирково, гр. Велики Преслав

      3 място – Детска фолклорна група, с. Галата, общ. Тетевен

 Индивидуални деца изпълнители:

1 място – Фатме Бузгьова – с.Церовище, общ.Омуртаг

2 място – Хава Алайдинова – кв. Кирково, гр. Велики Преслав

3 място – Фидана Момчилова – с.Галата, общ.Тетевен

 Специални награди:

      1. Специалната награда на Кмета на Община Омуртаг :

      с. Сейдол, общ.Лозница

      2. Награда за най-масово участие в събора:

      с. Галата, общ. Тетевен