ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 11 ЮЛИ 2021

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ  11 ЮЛИ 2021

Заповед №215

Заповед №216

19.05.2021

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

за произвеждане на избори за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

fspns_25-22-00-000

fspnsf_25-22-00-000

31-05-2021 г.

ПОКАНА

за провеждане на консултации за опрдеделяне съставите на Секционните избирателни комисии в Община Омуртаг

за провеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 година

01.06.2021 г.

ЗАПОВЕД № 243 10.06.2021 г.

11.06.2021 г.

ЗАПОВЕД № 264 / 27.06.2021 г.

27.06.2021 г

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

09.07.2021 г.

ЗАПОВЕД 299 / 07.07.2021 г.

 

транспортна схема

ЗАПОВЕД № 300 / 09.07.2021 г

Заповед 301